• Prihlásiť sa
  • Pomoc pri nákupe
Nakupujem prvý krát

Pred prvým nákupom je potrebné sa zaregistrovať. Registráciou získaš možnosť rýchleho nákupu, budeš môcť spravovať svoje dodacie adresy a sledovať objednávky.

Prihlásiť sa
  • 0
  • vyhľadávanie zavrieť
  • Váš nákupný košík je prázdny!

Ochrana osobných údajov

PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB INTERNETOVÉHO OBCHODU


Nižšie uvedené pravidlá pre Podmienky ochrany osobných údajov boli vytvorené pre zaistenie bezpečia počas využívania služieb e-shopu vedeného na adrese www.denim.sk, spoločnosťou Denim retail s.r.o., Prešovská 45, 821 02 Bratislava, IČO: 48095176, DIČ: 2120078378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Okr. súd Bratislava I , odd. Sro, vl. č. 103039/B. Rozhodnutie o prezeranie, využívanie možností servisu a výhod vyplývajúcich z jeho pôsobnosti znamená súhlas s Podmienkami ochrany osobných údajov. Ak je ktorákoľvek z položiek Podmienok ochrany osobných údajov nezhodná s vôľou používateľa, mal by prerušiť návštevu a využívanie služieb obchodu.

Pre každého používateľa e-shopu www.denim.sk platia Podmienky ochrany osobných údajov aktuálne v okamihu využívania služieb obchodu.

E-shop www.denim.sk si vyhradzuje právo zaviesť zmeny v ustanoveniach Podmienok ochrany osobných údajov bez toho, aby musel o tom skôr informovať zákazníkov obchodu. Nemá to však nikdy vplyv na základné pravidlo: nepredávame, nesprístupňujeme tretím osobám osobné alebo adresné údaje používateľov obchodu. Jediným prípadom, v ktorom budeme povinní sprístupniť údaje, bude žiadosť od súdu, prokurátora, polície alebo iného právneho orgánu.


OSOBNÉ ÚDAJE


Používateľ zostáva anonymný do momentu vykonania prvého nákupu, prihlásenia sa k prijímaniu elektronického spravodajcu (newsletteru) alebo vyplnenia kontaktného formulára na stránkach obchodu. V týchto prípadoch sa vyžaduje uvedenie (elektronicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom) určitých telefónnych a adresných údajov, ktoré sú následne preposlané do systému. Do tejto chvíle zhromažďovanými údajmi sú štandardné údaje z logov serverov ako číslo IP počítača užívateľa, dátum a čas návštevy alebo prehliadnuté výrobky. Tieto informácie sú zhromažďované správcom obchodu pre štatistické účely, čo žiadnym spôsobom neohrozuje bezpečnosť ochrany osobných údajov používateľa.

Vykonaním nákupu v e-shope www.denim.sk a súčasne registrácií v obchode súhlasí nakupujúci so zhromažďovaním a spravovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Samozrejme tieto informácie slúžia výhradne pre účely spojené s realizáciou objednávky, vrátane vystavenia dokladu o predaji (daňový doklad alebo faktúra) a expedície výrobkov. V súvislosti s týmto má e-shop www.denim.sk právo sprístupňovať zhromaždené údaje svojim obchodným partnerom, za účelom rýchlej realizácie objednávky (pre účely dopravcu).

Len so súhlasom zákazníka sa môžu jeho údaje využiť na marketingové účely.

Každý používateľ, ktorý uvedie svoje údaje, má neobmedzenú možnosť do ich nahliadnutia, zobrazovania a odstraňovania.

Výhradne na tieto účely majú zamestnanci e-shopu www.denim.sk prístup k osobným údajom zákazníkov obchodu. Tieto osoby sú zaviazané zachovať tajomstvo a znemožniť prístup k údajom nepovolaným osobám.


REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK


Objednávka zadaná v e-shope www.denim.sk bude realizovaná, splnením podmienky vyplnenia nižšie uvedených údajov:

1) Meno a priezvisko alebo meno spoločnosti

2) IČO spoločnosti (ak je vyžadované)

3) Dodacia adresa/Fakturačná adresa

4) E-mailová adresa

5) Telefónne číslo

Tieto údaje sú potrebné pre správny a úplný nákupný proces a uľahčí rýchlu a pohodlnú podporu pre každého Zákazníka. Neuvedenie niektorého z požadovaných údajov znemožňuje realizáciu objednávky.

Obchod denim.sk si vyhradzuje právo posielať zákazníkom správy potvrdzujúce etapy realizácie objednávky. Vo výnimočných situáciách budeme kontaktovať používateľa v záležitostiach spojených len s realizovanou objednávkou.


NEWSLETTER


Súhlasom počas registrácie v obchode alebo neskôr pri registrácii k odberu newsletterov, si denim.sk vyhradzuje právo občasného posielania informácií o novinkách, akciách, výpredajoch, súťažiach, udalostiach alebo o akýchkoľvek iných informáciách spojených s pôsobnosťou obchodu.

Odber newsletterov môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz "Odhlásiť", ktorý sa nachádza v každej poslanej elektronickej správe. Toto odhlásenie nie je totožné s odstránením účtu v obchode denim.sk.

Obchod denim.sk si vyhradzuje právo:

- Posielať prostredníctvom newsletteru reklamy a obchodné informácie  z technických dôvodov dočasne vypnúť službu newsletterov

- Zastaviť poskytovanie služby newsletter bez udania dôvodov po predchádzajúcom oznámení užívateľov tejto služby

- Odstrániť účet, ktorého užívateľ porušil Obchodné podmienky obchodu denim.sk.

Eshop denim.sk používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Dalšie informácie